Sarana dan Prasarana

Sebagai lembaga pendidikan yang beridentitas dan berparadigma Islam MAN 2 Banyuwangi menampilkan citra yang Berwibawa, Sejuk, Rapi dan Indah (BERSERI)

Sedangkan Keadaan Fisik Bangunan Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi pada Tahun 2020  adalah sebagai berikut :

NOJENIS RUANGANJUMLAHKONDISI
 1Ruang Kelas Belajar36Baik
 2Ruang Ka Madrasah1Baik
 3Ruang Wa Ka Madrasah1Baik
 4Ruang Guru1Baik
 5Ruang Tata Usaha1Baik
 6Ruang Aula1Baik
 7Ruang UKS1Baik
 8Ruang Perpustakaan1Baik
 9Ruang Lab Fisika1Baik
 10Ruang Lab Kimia1Baik
 11Ruang Lab Biologi1Baik
 12Ruang Lab. Komputer4Baik
 13Ruang Lab. Bahasa1Baik
 14Masjid “AT – TA’AWUN”1Baik
 15Ruang BK1Baik
 16Ruang Ketertiban1Baik
 17Ruang Satpam1Baik
 18Ruang Musik1Baik
 19Rumah Joglo Gamelan1Baik
 20Ruang Kopsis1Baik
 21Ruang  Kantin6Baik
 22Ruang OSIS1Baik
 23Ruang Pramuka1Baik
 24Ruang PMR1Baik
 25Tempat Kend Guru / Pegawai1Baik
 26Tempat Sepeda Siswa1Baik
 27Kamar Mandi / WC Kepala1Baik
 28Kamar Mandi / WC Guru3Baik
 29Kamar Mandi/ WC Karyawan1Baik
 30Kamar Mandi / WC Siswa22Baik
 31Lapangan olah raga Basket1Baik
 32Tempat Wudlu siswa / siswi75Baik
 33Green House1Baik